Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Intel Core i7-4790 2nd 3.250.000 đ
3.250.000 đ

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 3.250.000 đ
Tổng 3.250.000 đ